Ruský jazyk pro začátečníky

 

Kurz „Ruský jazyk pro začátečníky“ je pro mě vhodný, protože:

  • nikdy jsem nestudoval/a ruštinu a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

nebo

  • vím, že ruština se píše cyrilicí a ruská abeceda se nazývá azbuka
  • rád/a bych se naučil/a základní gramatické jevy
  • rád/a bych si osvojil/a základní slovní zásobu
  • chci se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání
  • chci umět vyplňovat krátké formuláře dotazující se na mě
  • potřebuji získat velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu ruštiny dobře stavět  
 
 
Rozvrh DOPOLEDNÍCH kurzů je zde
 
Rozvrh VEČERNÍCH kurzů je zde