Ruský jazyk pro pokročilé

Úroveň B2 dle SERRJ:

  •  Rozumím hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru.
  • Dokážu konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran.
  • Píšu jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluju svůj názor na aktuální problémy a uvádím výhody a nevýhody různých možností.

 

Rozvrh DOPOLEDNÍCH kurzů je zde

Rozvrh VEČERNÍCH kurzů je zde