Úroveň A2 dle SERRJ

  • Rozumím větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupováním, místopis, zaměstnání).
  • Můžu komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech.
  • Umím s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

 

Rozvrh DOPOLEDNÍCH kurzů je zde

Rozvrh VEČERNÍCH kurzů je zde